El repte

Dissenyar i desenvolupar, conjuntament amb el Laboratori d’Experimentació amb Organismes Vius del Centre d’Estudis Avançats de Blanes del C.S.I.C, un array de càmeres per registrar les posicions en XY i T d’una colonia de formigues, obtenint dades utilitzant només software Open Source, com Python per el control de les càmeres FLIR/PointGreyOpenCV per el processament de les imatges i les llibreries MatPlotLib de Python.

La solució

Un sistema amb 12 càmeres de 12 Megapixels cadascuna, situades a 1460mm de la zona d’estudi (una regió de 2000×2000 mm), permeten capturar sincronizadament les 12 càmeres a 5fps amb una resolució real de 2.6pix/mm (amb un binning 2×2).

Per el disseny del “hardware” d’aquest experiment hem utilitzat el software FreeCAD.

Detall del disseny de suport de les càmeres impressos en 3D:

Inicialment vam desenvolupar una GUI en entorn Windows, però la darrera versió va ser desenvolupada en entorns Linux.

Els resultats

En el següent vídeo podem observar com el sistema monitoritza tots els moviments de cadascun dels membres de la colònia en temps real.

Els primers resultats obtinguts són excel·lents i permeten a l’equip iniciar la fase 2 del projecte que es preveu finalitzar a finals del 2019 o principis del 2020. Cal destacar que tot el sistema s’ha dissenyat per poder ser utilitzat en un futur proper amb altres especies i experiments.

Privacy Preference Center