Font original: http://www.microscopiaoberta.com/?p=184&lang=ca

És un clàssic que els nostres clients ens preguntin per càmeres digitals de “quan més Megapíxels millor” però la realitat és que El poder separador ( A.K.A. resolució) d’un microscopi NO la dóna la càmera sinó l’objectiu del microscopi

En el mercat existeixen càmeres de microscopi des de 1 fins a 32 Megapíxels , essent habituals els 5 i 10 Megapíxels, però si el poder separador/resolució no la dona la càmera llavors quants píxels són els necessaris per treballar amb microscòpia?

Primer punt – El poder Separador (A.K.A. Resolució ) d’un microscopi

Per determinar  píxels necessitem abans cal que coneguem el poder separador dels nostres microscopis.

Aquest paràmetre ve determinat principalment por l’Apertura Numèrica dels nostres objectius i està definit per la següent formula simplificada:

Segon punt – Teorema de Nyquist

Tenim ja la resolució dels nostres objectius, però, com es tradueix ara en píxels?

Per això, utilitzem el Teorema de Nyquist que ens determinarà la mida de píxel ideal per a cadascun dels nostres objectius. Una formula per calcular la mida de píxel IDEAL en microscòpia és:

 

Tercer punt – Mida Sensor Càmera

Ara ja sabem quines dimensions cal que tinguin els nostres píxels per a resoldre amb màxim detall les imatges dels nostres microscopis però ens falta traduir la mida de 1 píxel a les resolucions que utilitzem amb les nostres càmeres.

La fórmula més simple és:

La forma més simple és:

IMPORTANT! Per sobre del valor MegaPíxels obtingut estarem sobre mostrejant l’imatge i no obtindrem més informació. Per sota del valor perdem informació i no és recomanable en absolut.